Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WODOWSKI

Aktualność danych:

WODOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (76 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

3

kobiety

153

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WODOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2780. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WODOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • lubelskie15 mężczyzn

  • łódzkie4 mężczyzn

  • mazowieckie76 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie13 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie20 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).