Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WODZICZKO

Aktualność danych:

WODZICZKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

56

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WODZICZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).