Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WODZISŁAWSKA

Aktualność danych:

WODZISŁAWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: łódzkim (57 osób), śląskim (57 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 266 osób, z czego:

266

kobiet

Męska forma nazwiska to WODZISŁAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2703. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WODZISŁAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie23 kobiety

 • lubuskie13 kobiet

 • łódzkie57 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie27 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • pomorskie19 kobiet

 • śląskie57 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).