Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJAKIEWICZ

Aktualność danych:

WOJAKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (129 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 238 osób, z czego:

120

kobiet

118

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2849. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJAKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 15 kobiet

  • małopolskie71 mężczyzn, 58 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie16 mężczyzn, 17 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).