Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJAKOWSKA

Aktualność danych:

WOJAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (57 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 353 osoby, z czego:

353

kobiety

Męska forma nazwiska to WOJAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2616. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 kobiety

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie19 kobiet

 • łódzkie57 kobiet

 • małopolskie36 kobiet

 • mazowieckie40 kobiet

 • opolskie20 kobiet

 • podkarpackie33 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie53 kobiety

 • świętokrzyskie9 kobiet

 • wielkopolskie22 kobiety

 • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).