Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJANOWSKA

Aktualność danych:

WOJANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

52

kobiety

Męska forma nazwiska to WOJANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie23 kobiety

  • lubelskie6 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).