Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJARSKA

Aktualność danych:

WOJARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (65 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

166

kobiet

Męska forma nazwiska to WOJARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2803. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie19 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie5 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie26 kobiet

 • świętokrzyskie65 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).