Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJCIUL

Aktualność danych:

WOJCIUL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 191 osób, z czego:

104

kobiety

87

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJCIUL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 24 kobiety

  • lubuskie6 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie21 mężczyzn, 25 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: