Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJDAKOWSKA

Aktualność danych:

WOJDAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (49 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

82

kobiety

Męska forma nazwiska to WOJDAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJDAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie9 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • podlaskie49 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).