Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJDALSKI

Aktualność danych:

WOJDALSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (123 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

240

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOJDALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2693. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJDALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • łódzkie34 mężczyzn

 • mazowieckie123 mężczyzn

 • opolskie4 mężczyzn

 • podlaskie2 mężczyzn

 • pomorskie2 mężczyzn

 • śląskie17 mężczyzn

 • świętokrzyskie4 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie35 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).