Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJDOWSKA

Aktualność danych:

WOJDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

163

kobiety

Męska forma nazwiska to WOJDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2806. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie48 kobiet

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie66 kobiet

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).