Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJDOWSKI

Aktualność danych:

WOJDOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (61 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

168

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOJDOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2765. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJDOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • łódzkie3 mężczyzn

 • małopolskie3 mężczyzn

 • mazowieckie51 mężczyzn

 • pomorskie3 mężczyzn

 • śląskie5 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

 • wielkopolskie61 mężczyzn

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).