Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJDYGOWSKI

Aktualność danych:

WOJDYGOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (3 osoby), pomorskim (3 osoby), łódzkim (3 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOJDYGOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJDYGOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).