Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJDYNA

Aktualność danych:

WOJDYNA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (481 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 549 osób, z czego:

272

kobiety

277

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2697. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2656. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJDYNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie246 mężczyzn, 235 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).