Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJEŃSKI

Aktualność danych:

WOJEŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

121

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOJEŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJEŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • małopolskie41 mężczyzn

  • mazowieckie24 mężczyzn

  • podlaskie26 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).