Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJECH

Aktualność danych:

WOJECH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (77 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 118 osób, z czego:

62

kobiety

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJECH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie43 mężczyzn, 34 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).