Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJENKA

Aktualność danych:

WOJENKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (195 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 281 osób, z czego:

148

kobiet

133

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2800. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJENKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie89 mężczyzn, 106 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie23 mężczyzn, 27 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).