Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJNICKA

Aktualność danych:

WOJNICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (127 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 812 osób, z czego:

812

kobiet

Męska forma nazwiska to WOJNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2158. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie69 kobiet

 • kujawsko-pomorskie12 kobiet

 • lubelskie88 kobiet

 • lubuskie25 kobiet

 • łódzkie34 kobiety

 • małopolskie127 kobiet

 • mazowieckie68 kobiet

 • opolskie27 kobiet

 • podkarpackie55 kobiet

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie38 kobiet

 • śląskie72 kobiety

 • świętokrzyskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie32 kobiety

 • wielkopolskie36 kobiet

 • zachodniopomorskie37 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: