Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJSŁAWSKA

Aktualność danych:

WOJSŁAWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

26

kobiet

Męska forma nazwiska to WOJSŁAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJSŁAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie9 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).