Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJSZWIŁŁO

Aktualność danych:

WOJSZWIŁŁO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (38 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

52

kobiety

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJSZWIŁŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 18 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).