Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJTANOWSKA

Aktualność danych:

WOJTANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (233 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 805 osób, z czego:

805

kobiet

Męska forma nazwiska to WOJTANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2165. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJTANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie68 kobiet

 • kujawsko-pomorskie21 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie12 kobiet

 • małopolskie233 kobiety

 • mazowieckie25 kobiet

 • opolskie10 kobiet

 • podkarpackie232 kobiety

 • pomorskie21 kobiet

 • śląskie51 kobiet

 • świętokrzyskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie18 kobiet

 • wielkopolskie32 kobiety

 • zachodniopomorskie47 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).