Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJTASIŃSKA

Aktualność danych:

WOJTASIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (92 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 450 osób, z czego:

450

kobiet

Męska forma nazwiska to WOJTASIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2519. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJTASIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie40 kobiet

 • kujawsko-pomorskie28 kobiet

 • lubuskie16 kobiet

 • łódzkie35 kobiet

 • małopolskie31 kobiet

 • mazowieckie40 kobiet

 • opolskie14 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie86 kobiet

 • świętokrzyskie92 kobiety

 • wielkopolskie41 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: