Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJTERSKI

Aktualność danych:

WOJTERSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOJTERSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJTERSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

  • łódzkie4 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie8 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).