Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJTUŚCISZYN

Aktualność danych:

WOJTUŚCISZYN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (76 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

85

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJTUŚCISZYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie29 mężczyzn, 22 kobiety

  • lubuskie38 mężczyzn, 38 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).