Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOJTYNOWSKI

Aktualność danych:

WOJTYNOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (36 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

75

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOJTYNOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOJTYNOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie36 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).