Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLARCZAK

Aktualność danych:

WOLARCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (126 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

79

kobiet

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLARCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie63 mężczyzn, 63 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).