Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLBACH

Aktualność danych:

WOLBACH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (60 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 119 osób, z czego:

53

kobiety

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLBACH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 16 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie34 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).