Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLCZYK

Aktualność danych:

WOLCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

60

kobiet

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie14 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).