Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLENTARSKI

Aktualność danych:

WOLENTARSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (33 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

65

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOLENTARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLENTARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie33 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).