Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLKO

Aktualność danych:

WOLKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 233 osoby, z czego:

117

kobiet

116

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2817. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie17 mężczyzn, 20 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie16 mężczyzn, 17 kobiet

  • wielkopolskie31 mężczyzn, 28 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).