Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLNIAK

Aktualność danych:

WOLNIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (573 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1945 osób, z czego:

994

kobiety

951

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1975. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1992. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie85 mężczyzn, 84 kobiety

 • kujawsko-pomorskie23 mężczyzn, 28 kobiet

 • lubelskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • lubuskie22 mężczyzn, 22 kobiety

 • łódzkie174 mężczyzn, 181 kobiet

 • małopolskie2 mężczyzn

 • mazowieckie51 mężczyzn, 52 kobiety

 • opolskie8 mężczyzn, 17 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie29 mężczyzn, 33 kobiety

 • śląskie122 mężczyzn, 125 kobiet

 • świętokrzyskie7 mężczyzn, 9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • wielkopolskie297 mężczyzn, 276 kobiet

 • zachodniopomorskie70 mężczyzn, 65 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: