Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLNIKOWSKA

Aktualność danych:

WOLNIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

82

kobiety

Męska forma nazwiska to WOLNIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2887. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLNIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie40 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • pomorskie14 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: