Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLNOWSKI

Aktualność danych:

WOLNOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (33 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

111

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOLNOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2822. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLNOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie23 mężczyzn

  • mazowieckie22 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie33 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).