Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLNY

Aktualność danych:

WOLNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (2934 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7528 osób, z czego:

2363

kobiety

5165

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.46.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

998. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

373. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie280 mężczyzn, 71 kobiet

 • kujawsko-pomorskie123 mężczyzn, 22 kobiety

 • lubelskie53 mężczyzn, 19 kobiet

 • lubuskie136 mężczyzn, 25 kobiet

 • łódzkie307 mężczyzn, 30 kobiet

 • małopolskie187 mężczyzn, 95 kobiet

 • mazowieckie119 mężczyzn, 54 kobiety

 • opolskie568 mężczyzn, 272 kobiety

 • podkarpackie32 mężczyzn, 14 kobiet

 • podlaskie14 mężczyzn, 9 kobiet

 • pomorskie106 mężczyzn, 27 kobiet

 • śląskie1722 mężczyzn, 1212 kobiet

 • świętokrzyskie68 mężczyzn, 17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie22 mężczyzn, 11 kobiet

 • wielkopolskie732 mężczyzn, 38 kobiet

 • zachodniopomorskie161 mężczyzn, 51 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: