Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOLSKA-RZEWUSKA

Aktualność danych:

WOLSKA-RZEWUSKA – nazwisko dwuczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to WOLSKI-RZEWUSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOLSKA-RZEWUSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie26 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: