Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WONICKA

Aktualność danych:

WONICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (4 osoby), podlaskim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

kobiet

Męska forma nazwiska to WONICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2954. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WONICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie4 kobiety

  • podlaskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).