Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WONTRUCKA

Aktualność danych:

WONTRUCKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 8 osób, z czego:

8

kobiet

Męska forma nazwiska to WONTRUCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2961. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WONTRUCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).