Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOODS

Aktualność danych:

WOODS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 71 osób, z czego:

41

kobiet

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.37.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2903. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOODS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • mazowieckie7 kobiet

  • pomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).