Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOROŻAŃSKA

Aktualność danych:

WOROŻAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (26 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 59 osób, z czego:

59

kobiet

Męska forma nazwiska to WOROŻAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOROŻAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie26 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).