Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WORONIEWSKI

Aktualność danych:

WORONIEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie podlaskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WORONIEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WORONIEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podlaskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).