Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOROPAJ

Aktualność danych:

WOROPAJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (45 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 182 osoby, z czego:

94

kobiety

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOROPAJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie19 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: