Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOSIEWICZ

Aktualność danych:

WOSIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (51 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

58

kobiet

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOSIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie11 mężczyzn, 15 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie26 mężczyzn, 25 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).