Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOSINEK

Aktualność danych:

WOSINEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

65

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOSINEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn, 20 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • łódzkie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie22 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).