Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOSKOWICZ

Aktualność danych:

WOSKOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (78 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 292 osoby, z czego:

144

kobiety

148

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2785. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOSKOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie22 mężczyzn, 20 kobiet

  • małopolskie44 mężczyzn, 34 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • podkarpackie31 mężczyzn, 26 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 15 kobiet

  • świętokrzyskie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).