Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOSZCZATYŃSKA

Aktualność danych:

WOSZCZATYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: zachodniopomorskim (4 osoby), łódzkim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

kobiet

Męska forma nazwiska to WOSZCZATYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2960. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOSZCZATYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).