Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOSZCZENKO

Aktualność danych:

WOSZCZENKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (47 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 89 osób, z czego:

51

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.34.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2895. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOSZCZENKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie23 mężczyzn, 24 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: