Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOTKA

Aktualność danych:

WOTKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (60 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 96 osób, z czego:

46

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2923. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOTKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie30 mężczyzn, 30 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).