Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOTYGOCKA

Aktualność danych:

WOTYGOCKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (3 osoby), śląskim (3 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

kobiet

Męska forma nazwiska to WOTYGOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOTYGOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).