Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOWCZYŃSKI

Aktualność danych:

WOWCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie opolskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 11 osób, z czego:

11

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOWCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOWCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).