Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WYLECIAŁ

Aktualność danych:

WYLECIAŁ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (105 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

67

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WYLECIAŁ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • śląskie61 mężczyzn, 44 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).